4-12 jaar

Een kind in de leeftijd van 4-12 jaar heeft al veel bewegingservaring opgedaan. Toch kan er een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoŲrdinatie, schrijven, lichaamsschema of ruimtelijke oriŽntatie zijn.

Bewegingsproblemen bij deze leeftijdsgroep kunnen zijn:
- Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag.
- Vaak vallen
- Onhandigheid
- Problemen bij hanteren van teken- en knutselgerei
- Niet goed kunnen rennen of springen
- Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige
   problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) .
- Problemen bij het leren zwemmen of fietsen

Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie vrij toegankelijk, u heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts. Uw huisarts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind in deze leeftijdsgroep, kunt u advies inwinnen en uw kind eventueel laten behandelen.
Tournooistraat 7 | 5021 BJ Tilburg | 013-4683544 | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-tilburg.nl