12-16 jaar

Bewegingsproblemen die bij tieners voor kunnen komen:

- scoliose
- rug- /nek- /enkel- /voetklachten
- hypermobiliteit
- hoofdpijnklachten
- hyperventilatie

Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie vrij toegankelijk, u heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts. Uw huisarts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Doelmatigheid

Iedere zorgaanbieder moet “goede zorg” aanbieden. Hieronder wordt in de Wkkgz verstaan “zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt”.  Hieronder wordt er verwezen naar artikelen over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de kinderoefentherapie. Een aantal van deze artikelen zijn ook in de praktijk aanwezig. Vraag hier gerust naar als u dit graag wilt inzien. 

- Hung et al. (2010)
Effect of group-based versus individual-based exercise. Traning on motor perfomancy in children with developmental coordination disorder: a randomnized controlled pilot study (interventie)

- Hyland et al. (2011)
Enabling children with Developmental Coordination Disorder to self-regulate through the use of Dynamic Performance Analysis: Evidence from the CO-OP approach (interventie)

-  Smits-Engelsman et al (2012)
Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: a combined systematic review and meta-analysis.

-  Heeft kinderoefentherapie invloed op de motorische vaardigheden bij kinderen met een motorische hulpvraag. Door: Johannes Noordstar & Mignon Biesta

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind in deze leeftijdsgroep, kunt u advies inwinnen en uw kind eventueel laten behandelen.

Tournooistraat 7 | 5021 BJ Tilburg | 013-4683544 | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-tilburg.nl