0-4 jaar

De kinderoefentherapeuten in deze praktijk behandelen ook kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Bewegingsproblemen bij deze leeftijdsgroep kunnen zijn:
- Een voorkeurshouding en/of schedeldeformatie.
- Traag of afwijkende grofmotorische ontwikkeling
- Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag.
- Een hoge of juist lage spierspanning. Hoge spierspanning gaat vaak gepaard met overstrekken.
- Vaak vallen.
- Onhandigheid.
- Problemen in de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie vrij toegankelijk, u heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts. Uw huisarts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind in deze leeftijdsgroep, kunt u advies inwinnen en uw kind eventueel laten behandelen.
Tournooistraat 7 | 5021 BJ Tilburg | 013-4683544 | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-tilburg.nl